اسامی سمینارها وکارگاههایی که به صورت اختصاصی برای شرکتها وسازمانها برگزار می گردد.

کارگاه تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده

سمینار صورت جریان‌های نقدی

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

 ابزارهای مالی (IFRS 9)

کارگاه حضوری گزارش نویسی حسابرسی

کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس

کارگاه حضوری نحوه ارائه صورت‌های مالی

کارگاه دادرسی مالیاتی  موردی (Case Study)

کارگاه آنلاین قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

کارگاه آنلاین گزارش نویسی حسابرسی

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

کارگاه مالیات بر ارزش افزوده