در دنیای رو به توسعه امروز نیاز به یادگیری و بروز رسانی دانش، بیش از پیش حس میشود، همچنین داشتن اطلاعات و توانمندی های به روز نیز از اهمیت والایی برخوردار است.


توانمندی ها

  • دارای رتبه تخصصی از بانک صنعت و معدن
  • ارائه مشاوره و برگزاری سمینار تخصصی در امور مالی . مالیاتی و مدیریتی
  • (out sourcing) دارای توان استفاده از نیرو های تخصصی و مشاورین خارج از موسسه
  • حضور فعال در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پتروشیمی
  • برگزاری سمینار تخصصی و همایش های داخلی و بین المللی
  • اجرای اختصاصی همایش ها و سمینارهای تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمان ها

ما کیستیم

موسسه بینا در سال 1380 با هدف به روز رسانی دانش مدیران تاسیس گردید. در طول سال های فعالیت علمی و تخصصی این موسسه مدیران و کارشناسان عالی بسیاری از شرکت ها، از خدمات مشاوره و سمینارهای تخصصی این موسسه بهره مند شدند.

همچنین باتوجه به اینکه از اهداف این موسسه برگزاری سمینارهای تخصصی موردنیاز سازمان ها و موسسات و شرکت ها می باشد، به جهت همگام شدن با دنیای رو به توسعه امروز و ورود به عرصه های نوین علمی  باتوجه به نیاز این شرکت ها اقدام به ارائه مشاوره تخصصی، طراحی و اجرای سمینارهای تخصصی می نماید.

موسسه بینا با توجه به اینکه فضای مجازی با صرف کمترین منابع و با استفاده از اینترنت ، فضای یادگیری آنلاین و مجازی را برای افراد ، سازمانها و شرکتها به بهترین وجه ممکن فراهم می آورد، اقدام به برگزاری دوره های آنلاین، غیرحضوری و وبینار نیز مینماید.