موسسه فناوری و مطالعات راهبرد بینا سمینار “مالیات بر ارزش افزوده” را برگزار مینماید.

برخی اهم محورهای سمینار:

  • معافیت های قانونی مالیات بر ارزش افزوده
  • تغییرات اجرایی و دو نرخی شدن مالیات برارزش افزوده
  • معاملات فصلی ماده 169 مکرر
  • مصداق کالاها و خدمات مشمول
  • تشریح مواد (132) و (138)
  • …..

در پایان برنامه گواهینامه حضور در “سمینار مالیات بر ارزش افزوده” به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir

ثبت نام آنلاین

دانلود فرم ثبت نام