جناب آقای دکتر شاهین شایان آرا

 • دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کالیفرنیا
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشرو ایران

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا فلاح میرزایی

 • رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی کشور تا سال ۱۳۸۵
 • استاد دانشکده امور اقتصادی و دارایی
 • مشاور عالی مالیاتی شهرداری تهران

 

 

 

 

 

 

جناب استاد حمیدرضا کاشانچی

 • معاون مدیر کل فنی در امور و استرداد و انتقال حق بیمه
 • مدیر کل امور فنی و مشاور معاونت سازمان در امور فنی و درآمد

 

 

 

 

 

جناب استاد محسن ابراهیمی

 • رئیس شعبه شورای عالی مالی
 • رئیس سابق مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
 • مدرس دروس حسابداری صنعتی و مالیاتی در دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر ساسان مهرانی

 • مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • مولف کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی،حسابداری میانه و اصول حسابرسی ۱ و ۲

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر مسعود حیدری

 • دکترای حقوق از دانشگاه پنسلوانیای آمریکا و لاهه هند
 • دارای ۴۶ سال سابقه تدریس و مشاوره و مدیریت
 • عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه تهران