موسسه فناوری و مطالعات راهبرد بینا برگزار میکند.

برخی اهم محورهای سمینار:

  • اصلاحیه ماده 76 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم
  • شرائط معافیت دیون معوق سنواتی
  • بررسی برخی از مواد مهم اصلاحی:مواد 133،139،97،145،144،141 و….
  • نحوه استفاده از معافیت نسبت به سود ابرازی
  • تغییرات در مالیات های تکلیفی
  • شفافیت اطلاعات و حسابرسی دفاتر و اسناد در قانون جدید
  • …..

در پایان برنامه گواهینامه حضور در همایش به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir