موسسه فناوری و مطالعات راهیردی بینا “همایش قانون تامین اجتماعی” را برگزار میکند.

برخی اهم محورهای همایش:

  • بخشنامه 14/3 جدید درآمد
  • پیمانکاری و نکات خاص اینگونه قراردادها
  • آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
  • شرایط بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعود
  • شیوه حل اختلاف در قانون
  • ضرائب بیمه ای قراردادهای پیمانکاری در قراردادهای فروش، ساخت، فردی
  • ….

در پایان برنامه گواهینامه حضور در همایش به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir