سمینارها

 برای اطلاع از همایش ها و سمینارها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

                                                                                                  ۰۲۱۶۶۹۰۷۳۲۳ – ۰۲۱۶۶۹۰۴۶۹۷

برای مشاهده گالری همایش ها کلیک کنید

  جهت ثبت نام در هریک از همایش ها،سمینارها یا دوره ها روی هریک کلیک کنید

 

همایش قانون جدید مالیات ها

دوره ی تخصصی شاخص های بهره وری در شرکت های صنعتی و بازرگانی

دوره ی تخصصی آئین تنظیم قرارداهای تجاری بین المللی

سمینار مسئولین دفاتر مدیران پیشرفته

دوره ی تخصصی مدیریت سرمایه گذاری در بازار بورس

سمینار چگونگی تنظیم صورتهای مالی با IFRS

دوره ی تخصصی طراحی سیستم های اطلاعاتی

سمینار تامین مالی پروژه های استراتژیک

دوره ی تخصصی مکاتبات تجاری و بازرگانی

دوره تخصصی تجارت الکترونیک(E-COMMERCE)

همایش تخصصی سالیانه قانون تامین اجتماعی

دوره ی تخصصی حقوق بازرگانی شرکت های تجاری

دوره ی تخصصی EXCELL

سمینار مهندسی مالی

دوره ی تخصصی مدیریت تولید

دوره ی تخصصی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره ی تخصصی مدیریت عمومی

دوره ی تخصصی مدیریت تولید