موسسه فناوری و مطالعات راهبردی بینا سمینار “قانون کار” را برگزار مینماید.

برخی اهم محورهای سمینار:

  • لایحه اصلاحی قانون کار
  • قراردادهاي كار ، شرايط اساسي انعقاد قراردادها
  • تفکیک قرارداد کار از قرارداد پیمانکاری
  • تعلیق یا فسخ قرارداد کار و جبران خسارت
  • برداشت از مزد، ماموریت، پاداش افزایش تولید
  • بررسی اهم مواد 24و27و7 قانون
  • …..

در پایان برنامه گواهینامه حضور در سمینار به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir