گالری همایش ها

 

 

                            

همایش های بین المللی

 

 

 

جهت ثبت نام در هریک از همایش ها،سمینارها یا دوره ها روی هریک کلیک کنید

 

همایش قانون جدید مالیات ها

دوره ی تخصصی شاخص های بهره وری در شرکت های صنعتی و بازرگانی

سمینار چگونگی تنظیم صورتهای مالی با IFRS

دوره ی تخصصی مدیریت سرمایه گذاری در بازار بورس

دوره ی تخصصی آئین تنظیم قرارداهای تجاری بین المللی

همایش تخصصی سالیانه قانون تامین اجتماعی

دوره ی تخصصی EXCELL

سمینار مهندسی مالی

دوره ی تخصصی مدیریت تولید

دوره ی تخصصی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره ی تخصصی مدیریت عمومی

دوره ی تخصصی مدیریت تولید

 

 برای اطلاع از همایش ها و سمینارها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

 

 تلفن ها            ۰۲۱۶۶۹۰۷۳۲۳   –  ۰۲۱۶۶۹۰۴۶۹۷

 فکس             ۰۲۱۶۶۴۳۱۱۳۱