این موسسه تا کنون بیش از 2700 دوره اختصاصی ویژه مدیران و کارشناسان عالی برگزار نموده است.

جهت درخواست برگزاری دوره یا سمینار خاص فرم زیر را تکمیل فرمایید:

فرم درخواست سمینار

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD