*با توجه به اینکه هدف از برگزاری سمینار ها و دوره های تخصصی این موسسه ارائه مباحث علمی و کاربردی ست که مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد، خواهشمند است با ارائه نظرات گرانقدر خویش ما را در برگزاری هرچه بهتر آن یاری فرمایید.

شکایات و نظرسنجی