موسسه فن آوری و مطالعات راهبردی بینا این سمینار را برگزار می نماید.

برخی اهم محورهای سمینار:

  • نقش فناوری های نوین در انبارداری
  • کنترل کیفیت خدمات انبارداری
  • کاهش هزینه و ضایعات در انبار
  • کنترل انبار و کاهش خطا با فناوریهای  REID  و IOT
  • نمونه های موفق انبارداری و پیاده سازی عملیات خطاناپذیر
  • ….

در پایان برنامه گواهینامه حضور در سمینار به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir