سمیناری با حضور یکی از استادان صاحبنظر در زمینه تنظیم صورت های مالی ویژه مدیران و کارشناسان

برخی اهم محورهای سمینار:

  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس IFRS
  • پیامدهای تغییر استانداردهای حسابداری به IFRS
  • استانداردهای مرتبط با ابزارهای مالی
  • IFRS در شرکت های کوچک و بزرگ
  • …..

در پایان برنامه گواهینامه حضور در سمینار به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir