برای دریافت اطلاعات از همایش ها و سمینارها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

                                                           ۰۲۱۶۶۹۰۷۳۲۳ – ۰۲۱۶۶۹۰۴۶۹۷

شرکت کننده محترم :

لطفا جهت حضور در همایش از قسمت ثبت نام آنلاین اقدام نمایید و یا فرم ثبت نام را از اینجا دانلود نموده و بهمراه  فیش واریزی  به شماره نمابر ۰۲۱۶۶۴۳۱۱۳۱ دبیر خانه همایش ارسال فرمایید.