دریافت فرم ثبت نام

 

 

 برای دریافت اطلاعات از همایش ها و سمینارها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

                                                                                                  02166907323 – 02166904697

شرکت کننده محترم :

لطفا جهت حضور در همایش  فرم ذیل را تکمیل نموده وبهمراه  فیش واریزی  به شماره نمابر 02166431131 دبیر خانه همایش ارسال فرمایید.

 

همراه داشتن فیش یا تصویر آن در روز اجرای سمینار الزامی است