برخی اهم محورهای سمینار:

  • مدیریت مالی در سازمان تامین اجتماعی
  • نقش برنامه ریزی در نیل به اهداف سازمان
  • نقش پیش بینی مالی و بودجه به عنوان یک عامل کنترل
  • مقایسه پیش بین بودجه و عملکرد و بررسی علل انحرافات
  • نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری اقتصادی و کاربرد آن در سازمان
  • ….

در پایان برنامه گواهینامه حضور در سمینار به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir