تلفن تماس:02166907323  – 02166904697

نمابر:02166431131

دفتر مرکزی:امیرآباد شمالی-خیابان دوازدهم-پلاک 60-ط3

 لطفا ما را از نظرات ارزشمند خویش بهره مند نمایید.

        To contact us: info@binagroup.ir