تلفن تماس:۰۲۱۶۶۹۰۷۳۲۳  – ۰۲۱۶۶۹۰۴۶۹۷

نمابر:۰۲۱۶۶۴۳۱۱۳۱

دفتر مرکزی:امیرآباد شمالی-خیابان دوازدهم-پلاک ۶۰-ط۳

 لطفا ما را از نظرات ارزشمند خویش بهره مند نمایید.

        To contact us: info@binagroup.ir