برخی اهم محورهای سمینار:

  • اصول کلی مالیه عمومی و نقش دولت در اقتصاد
  • اصول بودجه ریزی
  • روش های پیش بینی درآمد و برآورد هزینه
  • روش های مختلف بودجه ریزی
  • انواع مختلف طبقه بندی در نظام بودچه ریزی ایران
  • ….

در پایان برنامه گواهینامه حضور در “دوره آموزشی اصول تهیه و تنظیم بودجه” به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir