در عصر حاضر، اطلاعات و دسترسی مؤثر به آن یکی از عناصر کلیدی پیشرفت و توسعه محسوب می‏شود، به گونه ‏ای که تمامی فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و زیستی به شدت نیازمند اطلاعات می‏باشند. در دنیای امروز که دانش به عنوان مهمترین منبع و یادگیری محسوب میشود ضرورت حضور آن بیش از پیش حس میشود. در دنیای پیشرفته امروز دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏ها می‏باشد.

موسسه فن آوری و مطالعات راهبردی بینا در سال 1380 با هدف برگزاري سمينارهاي علمي تخصصي مورد نياز سازمانها وموسسات و شركتهاي دولتي وغير دولتي تاسیس گردیده است.

دوره ها و سمینارهای تخصصی این موسسه تا به حال با حضور 480000 نفر از مدیران عالی و کارشناسان 42000 شرکت و سازمان برگزار گردیده است که دربرگیرنده بسیاری از سازمانها و مراکز مختلف اعم از دولتی و خصوصی بوده است.

اصلی ترین هدف این موسسه به روز رسانی دانش مدیران بوده است و تا به امروز سعی در همگام شدن با دنياي رو به توسعه امروز و ورود به عرصه هاي نوين علمي داشته است.

بسیاری از شرکت ها متقاضی برپایی سمینارهای این موسسه در مراکز خویش بصورت اختصاصی شده اند و از مشاوره های تخصصی این موسسه در زمینه های مختلف بهره مند شده اند.