آشنایی با موسسه

 

ارایه مشاوره و برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی ویژه مدیران عالی و کارشناسان

موسسه فن آوري ومطالعات راهبردي بينا با اهداف فن آیوري و همگام شدن با دنياي روبه توسعه امروز و ورود به عرصه هاي نوين علمي  تشكيل گرديده است .از آنجا كه يكي از اهداف اين موسسه برگزاري سمينارهاي علمي تخصصي مورد نياز سازمانها وموسسات و شركتهاي دولتي وغير دولتي مي باشد؛شوراي علمي موسسه كه متشكل از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاست با توجه به نياز موسسات اقدام به مشاوره و طراحي و تعريف سمينارها وکارگا ههای تخصصی می نماید.

 

سوابق مدیرعامل موسسه:

  • سید اسماعیل هاشمی متولد ۱۳۴۷
  • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی(گرایش مالی) از دانشگاه تهران(۱۳۷۹)
  • دریافت لوح تقدیر از پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
  • مدیر همایش های موسسه علوم مدیریت آسیا
  • دریافت لوح تقدیر در همایش نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران
  • دریافت لوح تقدیر بپاس ۱۰ سال مدیریت اجرایی همایش ها و سمینارهای موسسه فن آوری و مطالعات راهبردی بینا
  • مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی جهاد دانشگاهی(۱۳۷۹)
  • ريیس هیت مدیره موسسه فرهنگی هنری مطالعات راهبردی پارس
  • عضو شورای آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران(۱۳۸۰)