توانمندی و مجوزها

توانمنديها :

1– دارای رتبه تخصصي“ مشاوره ” از بانك صنعت و معدن

2- دارای مجوز از وازرت علوم وتحقیقات وفناوری تحت عنوان گروه پژوهشی مدیریت مالی  در زیر مجموعه موسسه

3-دارای مجوز از  ”وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  ” از طریق زیر مجموعه موسسه

4– تنها موسسه تخصصي در كشور در خصوص مشاوره و اخذ تسهيلات مالي از طريقFinance ، يوزانس و اوراق مشاركت كه در نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ، پتروشيمي حضور فعال داشته است .

5حضور در نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ، پتروشیمی