توانمندی و مجوزها

توانمندیها :

  •  دارای رتبه تخصصی مشاوره از بانک صنعت و معدن
  •  ارائه مشاوره و برگزاری سمینار تخصصی در امور مالی ومالیاتی ومدیریتی 
  • دارای مجوزازوزارت علوم وتحقیقات وفناوری تحت عنوان “گروه پژوهشی مدیریت مالی “
  • -دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از طریق موسسات وابسته وزیر مجموعه
  • دارای توان استفاده از نیرو های تخصصی و مشاورین خارج از موسسه (out Sourcing )
  • اولین  موسسه تخصصی در کشور در خصوص مشاوره و اخذ تسهیلات مالی از طریق Finance ، یوزانس
  • حضور فعال در  نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پتروشیمی 
  • برگزاری بیش از ۴۵۰ سمینارتخصصی وهمایش های داخلی وبین المللی
  • اجرای اختصاصی همایش ها وسمینارهای تخصصی وworkshop ویژه مدیران وکارشناسان شرکتها وسازمان ها

 

 

English

Discovery  resulted from years experience of  “  BINA technology and guidance studies institute ” in presenting consultation and conducting    scientific and specialized programs, conduced that, the Institute endows more prominent managers and supreme experts of companies and   organizations of consultation services and scientific and specialized  programs in scientific, operational and daily technology fields.

 

*Specialized Consultation and services

Presenting the consultation in the field of   financial provision projects for companies and organizations by finance, BOT, Buy Back, Islamic development bond, foreign exchange  saving cash.

Presenting the specialized services of industrial and commercial designs.

Fiscal consultation and financial service by old-line specialists

Choice consultation in providing the foreign exchange accommodations of designs and projects through finance.

Consulting about IT and management  information systems (MIS)

*Scientific and Specialized instructions

  Designing and executing conferences,seminars and workshop and specialized courses in national and international point.

Scientific cooperation with companies and organizations for raising the managers and experts specialized potential.

Education programming and human force development beside enjoyment improvement of public and governmental administrations company and private institutes.

Activity in the field of IT education and how to disembark E-Banking and E-commerce, etc. in companies, organizations and required industries.

Technology in specialized and scientific software.

 

Developing and improving the management for Creativity and proficiency enhancement