توانمندی و مجوزها

توانمنديها :

  •  دارای رتبه تخصصی مشاوره از بانك صنعت و معدن
  •  ارائه مشاوره و برگزاری سمینار تخصصی در امور مالی ومالیاتی ومدیریتی 
  • دارای مجوزازوزارت علوم وتحقیقات وفناوری تحت عنوان “گروه پژوهشی مدیریت مالی “
  • -دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از طریق موسسات وابسته وزیر مجموعه
  • داراي توان استفاده از نيرو هاي تخصصی و مشاورين خارج از موسسه (out Sourcing )
  • اولین  موسسه تخصصی در كشور در خصوص مشاوره و اخذ تسهيلات مالی از طريق Finance ، يوزانس
  • حضور فعال در  نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ، پتروشيمی 
  • برگزاری بیش از 450 سمینارتخصصی وهمایش های داخلی وبین المللی
  • اجرای اختصاصی همایش ها وسمینارهای تخصصی وworkshop ویژه مدیران وکارشناسان شرکتها وسازمان ها