تازه های علمی ” اینترنت با لامپ های LED “

به گفته هارالد هس، استاد فیزیک دانشگاه ادینبورگ، وی توانسته نوعی فناوری ابداع کند که قابلیت انتشار اطالعات را از رابط مشابه المپهای عادی دارد. یک فیزیکدان ارشد انگلیسی اخیرا مدعی شده که میتوان به زودی از المپهای برق خانگی برای اشاعه اینترنت بیسیم استفاده کرد. به گزارش ایسنا به…

مطالعه بیشتر

مدیریت موفق مثل شعبده بازی است!

یک روز رئیس یک شرکت در رستورانی، واقع در مرکز شهر ناهار می‌خورد. وسط ناهار بود که صدای آشنای ۴ نفر را از غرفه کناری شنید. بحث آنقدر شدید بود که او نمی توانست استراق سمع نکند. او می‌‌‌شنید که هر یک از مدیران با غرور درباره قسمت خود داد…

مطالعه بیشتر