منظور از دوره های اختصاصی دوره هایی است که فقط برای یک شرکت یا سازمان خاص برگزار میشود.

موسسه بینا باتوجه به نیاز این شرکت ها اقدام به ارائه مشاوره تخصصی، طراحی و اجرای سمینارهای تخصصی میپردازد.

شرکت ها و سازمان های علاقه مند میتوانند با پر کردن فرم درخواست سمینار اختصاصی یا تماس با شماره های 66904696 و  66907323-021 درخواست خود را ثبت کنند.