موسسه بینا از سال 1380 فعالیت حرفه ای خود را در زمینه برگزاری سمینارها، همایش ها و دوره های تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان آغاز کرد.

در طول سال های فعالیت این موسسه بسیاری از مدیران و کارشناسان عالی، از سمینارها و دوره های تخصصی این موسسه برخوردار شدند.

برگزاری سمینارها و دوره های حضوری بینا همچنان ادامه دارد و سمینارهای بینا اکثرا بصورت وی آی پی برگزار میشوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت همایش،سمینار

جهت شرکت در سمینارها و دوره های بینا میتوانید از یکی از روش های زیر اقدام کنید

تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه 66431131 (021)

دانلود فرم ثبت نام

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین

ورود به فرم ثبت نام آنلاین