اهم محورهای سمینار:

  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس IFRS
  • فرایند ، نحوه برآورد ،مستندسازی و گزارشگری
  • حسابرسی مبتنی بر IFRS
  • روش های رفع چالش های ناشی از محیط حقوقی(قانون مالیات های مستقیم)
  • IFRS در شرکت های کوچک و متوسط

 

 

روش های ثبت نام:

 

1.  ثبت نام از آنلاین طریق سایت

 

2. تکمیل فرم ثبت نام یا ارسال نامه به همراه فیش بانکی بابت واریز وجه سمینار و ارسال آن به دبیرخانه موسسه

فکس: 66431131-021

ایمیل:  info@binagroup.ir

 

♦ درصورت ثبت نام به روش غیرآنلاین تصویر فیش واریزی قبل از برگزاری یا به همراه داشتن اصل فیش در روز اجرای برنامه الزامی است.

شرایط انصراف: اعلام انصراف به صورت کتبی تایک هفته قبل ازتاریخ برگزاری باکسر20% شهریه ظرف72ساعت مقدورمی باشدپس از مدت مذکور هزینه مسترد نمی گردد.