BINA TECHNOLOGY &  STRATEGIC  STUDIES  institute

بروز سازی دانش مدیران هدف ماست

موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بینا
Text Box:

جهت حضور در همایش وثبت نام  روی دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید

 

 

 

 

                                                           تلفن تماس     :02166907323    -  02166904697

                                                          نمابر              :02166431131

To contact us: info@binagroup.ir   

 

 

 

 

 

15 سال تجربه بیــنا = تضمین کیفیت علمی برنامه ها
Text Box: برخی از اساتید وصاحبنظرانی که در همایش ها وسمینارهای تخصصی موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بینا سخنرانی نموده اند