صفحه اصلی

همایش تخصصی مدیران 1397

سمینارمدیران وکارشناسان مالی واداری 1397

 

 

 

در مدت 17سال فعالیت علمی وتخصصی موسسه  بیش از 120.000 نفر ساعت از مد یران وکارشناسان عالی
شرکتها از خدمات مشاوره وسمینارهای تخصصی این موسسه بهره مند شده اند.

 

موسسه فن آوري ومطالعات راهبردي بينا با اهداف بروزرسانی دانش مدیران و همگام شدن با دنيای روبه توسعه امروز و ورود به عرصه های نوين علمی كه كشور مانيز ناگزير به ورود و عبور از آن خواهد بود تشكيل گرديده است .

 

از آنجا كه يكی از اهداف اين موسسه برگزاری سمينارهای علمی تخصصی مورد نياز سازمانها وموسسات و شركتهای دولتی وغير دولتی می باشد.

 

شورای علمی موسسه كه متشكل از اعضای هيئت علمی دانشگاههاست با توجه به نياز موسسات اقدام به ارائه مشاوره تخصصی . طراحی واجرای  سمينارهای تخصصی می پردازد.

 

workshop بازار بورس واوراق بهادارلندن

 

توانمنديها :

 

  •  دارای رتبه تخصصی مشاوره از بانك صنعت و معدن
  •  ارائه مشاوره و برگزاری سمینار تخصصی در امور مالی ومالیاتی ومدیریتی 
  • دارای مجوزازوزارت علوم وتحقیقات وفناوری تحت عنوان “گروه پژوهشی مدیریت مالی “
  • -دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از طریق موسسات وابسته وزیر مجموعه
  • داراي توان استفاده از نيرو هاي تخصصی و مشاورين خارج از موسسه (out Sourcing )
  • اولین  موسسه تخصصی در كشور در خصوص مشاوره و اخذ تسهيلات مالی از طريق Finance ، يوزانس
  • حضور فعال در  نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ، پتروشيمی 
  • برگزاری بیش از 450 سمینارتخصصی وهمایش های داخلی وبین المللی
  • اجرای اختصاصی همایش ها وسمینارهای تخصصی وworkshop ویژه مدیران وکارشناسان شرکتها وسازمان ها
تهران – خیابان دکتر فاطمی -خیابان چهارم -شماره 10

مرکز آموزش تخصصی موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بیـــنا

تلفن تماس :02166907323 – 02166904697
نمابر :02166431131 

www.binagroup.ir

info@binagroup.ir