سمینار

تهیه و تنظیم صورتهای مالی جدید

بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیIFRS


"جهت حضوروثبت نام فرم همایش را تکمیل فرمایید"برنامه های آموزشی و  سمینارهای

تخصصی  بصورت  ویژه در داخل

شرکتها وسازمانها قابل اجرا می باشد

اسپانسر های همایش وسمینارها از 

مزایای ویژه ای برخوردار می باشند

 

جهت هماهنگی وثبت نام در همایش

ویا کسب اطلاعات بیشتر از

برنامه های تخصصی با دبیر خانه

همایش ها 66907323-021

تماس حاصل فرمایید


" بیش از 60000نفرساعت ازمدیران

وکارشناسان عالی سازمانها ،

نهادها و شرکتهای مختلف در همایش ها

وسمینارهای داخلی وبین المللی

موسسه بیناشرکت نموده اند  "


 

" دپارتمان های تخصصی موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بینا 

 

                                -           

                                                         

شما اينجا هستيد: