ارائه مشاوره و برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی ویژه مدیران عالی و کارشناسان

موسسه فن آوري ومطالعات راهبردي بينا با اهداف فن آوري و همگام شدن با دنياي رو به توسعه امروز و ورود به عرصه هاي نوين علمي  تشكيل گرديده است .از آنجا كه يكي از اهداف اين موسسه برگزاري سمينارهاي علمي تخصصي مورد نياز سازمانها وموسسات و شركتهاي دولتي وغير دولتي مي باشد؛شوراي علمي موسسه كه متشكل از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاست با توجه به نياز موسسات اقدام به مشاوره و طراحي و تعريف سمينارها وکارگاه های تخصصی می نماید.

 

Discovery resulted from years experience of “ BINA technology and guidance studies institute” in presenting consultation and conducting scientific and specialized programs, conduced that, the Institute endows more prominent managers and supreme experts of companies and organizations of consultation services and scientific and specialized programs in scientific, operational and daily technology fields.

contact us

تلفن تماس

021-66907323    021-66904697

نمابر

021-66431131

دفتر مرکزی:امیرآباد شمالی-خیابان دوازدهم-پلاک 60-ط3

info@binagroup.ir